Web Analytics
MESNA ROTARY,
ved Ivar Olstad


Da Mesna Rotaryklubb fylte 25 år ble det utgitt et åtte siders pent, lite hefte. Der finner vi en historikk ved  Lars Gaukstad og artikler om utvekslingsarbeidet vårt, Inner Wheel og Group Study Exchange.
Ved 40års jubileet våren 2014 nøyde vi oss med herværende, mindre trykksak, samtidig som vi naturligvis forbereder oss til noe større og mer påkostet om 10 år – slik storebror Lillehammer Rotaryklubb gjorde det i forbindelse med sin 60års fest i 2011. Den finner man forøvrig i sin helhet på hjemmesiden deres.

Begynnelsen
Starten på vår Mesna Rotary var forøvrig litt original. Vanligvis foregår dannelsen av byenes nummer 2-klubber som en form for knoppskyting, hvor drivende medlemmer i den opprinnelige klubben oppretter en ny når de ser at den gamle er stor nok.
I vårt tilfelle var det fire karer, innflyttere til byen i 1971, som banket på døra hos Lillehammer Rotary fordi de ønsket å fortsette medlemskapet fra henholdsvis Mosjøen, Alta og to ganger Land: Lars Gaukstad, Agnar Romberg Berentsen, Reidar Bergo og Knut Korsæth. Men svaret var «Nei. Dann deres egen klubb! Med våre 60 medlemmer er vi store nok.», og dermed tok de skjeen i egen hånd: Hver av de fire skaffet et nytt medlem, og deretter en ny omgang – og enda en – slik at medlemstallet kom opp i 32. 1.mai 1974 var de mange nok til at de fikk charter fra Rotary International som egen klubb.
Navnet «Lillehammer nord» var muligens nærliggende (jfr. Ålesund øst, Hamar vest og Molde øst), men «Mesna» ga kanskje bedre identitet. Navnet indikerte vel at opptaksområdet skulle være nord for elva, mens «gamleklubben» hentet sine fra sentrum. I RIs forordning kan vi med et lite smil lese følgende om hva våre grunnleggere hadde å holde seg til:


«North of a line starting at the eastern county border in the lake Nord-Mesna running along the river Mesnaelv to its outlet in the lake Mjøsa, across this to Traaseth transformer station, further westward to northern end of lake Kinnshaugtjernet, further over trigonometric point 724 Kinnshaugen and in a straight line over trigonometric point 842 Rundåsen to the community border.»


Dette geografiske aspektet viste seg snart både upraktisk og umulig. Uten egentlig konkurranse klubbene imellom har de begge alltid siden fått sine medlemmer uavhengig av bo- og arbeidssted.
Våre charter-medlemmer var foruten de ovennevnte med Gaukstad som første president, Ove Fløtaker, John Langeland, Knut Helge Larsen, Finn Ødeli, Kjell Moen, Hans Carl Buer, Asbjørn Vestad, Tor Karlsen, Per T.Aspesletten og Bjarne Sveen. I dag er det, som vi vet, bare Knut og Hans Carl som fortsatt er medlemmer.
I mange år hadde Mesna Rotary sine møter hos medlemmet Carl Snilsberg på Breiseth hotell. På grunn av eierskifte og etterhvert for trange lokaler flyttet vi i 1990 over til Bøndernes Hus, og endelig åtte år senere til Lillehammer Hotel hvor vi nå fortsatt møtes hver mandag.


Rotasjonen
Stillingene som kasserer og sekretær ser ut til å være besatt av samme medlem gjennom flere år om gangen, mens Rotarys roterende prinsipp medfører en stadig skifting av president og lederskap forøvrig. Våre presidenter gjennom disse fire tiårene har vært:
1974-1983:  Lars Gaukstad, og videre Agnar Romberg Berentsen, Hans Carl Buer, Tor B.Karlsen, Per T.Aspesletten, Steinar Menkerud, Tor Ingvald Olsen, Kollbjørn Storbakken, Finn Ødeli og Anton Beck.
1984 - 1993: Magne Ånsløkken og videre Anders Huuse, Odd Tangen, Hans Mengshoel, Ivar Skeide, Wolfgang Müller, John H.Ekhougen, Helge Jan Jensen, Per Leif Rusten og Ove Eriksson.
1994 -2003: Asbjørn Ringen og videre Kjell Moen, Arne Rudjord, Svend Strand, Ivar Olstad, Anne Lise Gjestvang, Einar Henriksen, Knut Korsæth, Olav Aspesletten og Annikken Stranger Bergerud.
2004 - 2013: Halvard Sæther og videre Ingjerd Lien Kvelstad, Per Arne Slapø, Dagfinn Follerås, Kjetil Schonhowd, Jon Solbakken, Jorunn Bakke, Ole Farmen, Randi N. Mølmen og Elisabeth Johnsgaard.

2014 - 2022 : Eirik Strand, Sissel Skyltbekk, Amund Sperrud, Einar Fæste, Sigurd Haaland, Alf Martin Johnsen, Tom  Ivar Knutsen, Eystein Brandt

 

(Se bilder av presidentene ved å klikke her )Fremmøte – og kvinner
Det er forøvrig verdt å merke seg at ved  presidentskiftet sommeren 2013 utmerket vi oss ved at det for første gang var to kvinner som utførte kjedeoverrekkelsen: En avgående og en påtroppende.
Rotary var slett ikke den første organisasjonen som åpnet for kvinnelig medlemskap, og også i vår klubb var det en heftig diskusjon før avgjørelsen ble tatt i januar 1995. Såvidt vites var det ingen mann som meldte seg ut i protest, og naturlig nok stilnet det hele raskt av henimot positiv velvilje over hele linjen. Det skulle nå også bare mangle! Den første kvinnen som ble tatt opp som medlem var Randi Gilberg, og deretter kom Anne Lise Gjestvang (vår første kvinnelige president i 1999/2000) og Anne Kari Lunke. Blant dagens 50 medlemmer finner vi 12 kvinner, altså 25 %.
Fremmøteprosenten i klubben har tradisjonelt ligget forholdsvis høyt, gjennom årene ofte over 60 %. 
I 2021 har klubben 50 medlemmer. Dette har de siste ti årene ligget stabilt. Gjennom flere år tidligere lå tallet på rundt 60, så vi har åpenbart et potensiale for en økning.


Prosjektene
Mesna Rotary har aldri vært en klubb med særlig omfattende utadvendt arbeid. Vår virksomhet bygger i stor grad på klubbens indre liv: Møtet mellom mennesker i mange ulike yrker som lærer av hverandre gjennom innlegg og ego-foredrag, og forstår å sette pris på hverandre. Samt hovedpostene, selvsagt, som i sum gir et unikt innblikk i lokal- og storsamfunnets mangehånde virksomheter og problemer.
Men når så er sagt, er det slett ikke så lite som skjer utenfor hotellets vegger. En vesentlig, både givende og imponerende innsats gjør de av medlemmene som tar ansvar for ungdomsutvekslingen. Det har ikke vært mulig å lete fram noe eksakt tall over hvor mange ungdom som har fått nytte av Rotarys enestående tilbud, men det kan se ut som omlag 30 norske tenåringer er sendt ut gjennom disse 40 årene, mens rundt 35 – kanskje noen flere – ungdommer fra alle fem verdensdeler er kommet til oss. Til berikelse både for dem og oss.
Klubben har medvirket til, og delvis tatt initiativet til, merking av historiske bygninger i bysentrum, og ikke minst Mesna kultursti. Vedlikeholdet av Pilegrimsleden gjennom Øyer har også vært et innslag sommerstid.
Kort tid etter at han kom til byen satte Amund Sperrud i gang med Internasjonal Fest. Etter en rundtur om Vargstad vdg.skole og Høyskolens lokaler ble den så  etablertpå Lillehammer vdg. (avd.sør) i samarbeid med Frivilligsentralen., og må vurderes som en uforbeholden suksess. I de seneste par år er dette prosjektet ikke gjennomført, men engasjement i Språkkafeen i Meierigården er et alternativt prosjekt. Her møtes våre nye landsmenn og medlemmer fra vår klubb, Lillehammer Rotary og Frivilligsentralen ukentlig for å hjelpe de som trenger det med  norsk språk og andre oppgaver som våre venner trenger hjelp til.
Klubben støtter LAMS (Laila and Amar Model School) i Pakistan med Eystein Brandt som kontaktperson.
Mesna Rotaryklubb har markert seg ved at en rekke av klubbens tidligere presidenter har påtatt seg arbeidet som distriktsguvernør. Det gjelder Anton Beck, Knut Korsæth, Anders Huuse og Einar Henriksen. Dette har også medført en stor innsats fra andre av klubbens medlemmer ved at de har deltatt i guvernørenes stab. Vårt tidligere medlem Snøfrid Skaare var i sin tid på Vinstra også guvernør. I tillegg må nevnes at Anders Huuse i tillegg har vært leder av Norsk Rotaryforum (NORFO), samt at han har vært representant i det sentrale Lovrådet.

Ivar Olstad


Place content here

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Lillehammer Hotel
Adresse: Turisthotellvn 6
Postnummer: 2604
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 17:45
Møtespråk: no

Mesna RK Orgnr: 996 144 917

Møtearkiv fra
før August 2022


Place content here

NyTT fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DistriKt 2305

Loading RSS...