Web Analytics

Dette er et prosjekt som omfatter opparbeidelse, vedlikehold og markedsføring av n turvei som strekker seg langs Mesnaelva, nesten helt fra dets utløp i Mjøsa (Strandtorvet) opp til Badedammen på Stampesletta og videre opp til Svarga.


Her finner du en brosjyre som beskriver prosjektet nærmere

Place content here

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Lillehammer Hotel
Adresse: Turisthotellvn 6
Postnummer: 2604
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 17:45
Møtespråk: no

Mesna RK Orgnr: 996 144 917

Møtearkiv fra
før August 2022


Place content here

NyTT fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DistriKt 2305

Loading RSS...