Web Analytics

MITT ROTARY

Knut Korsæth gikk bort 15. juli 2022, men han var en bauta og et meget sentratl og viktig medlem i Mesna Rotary. Vi har derfor valgt å beholde Knuts egen opplevelse av dette fine medlemskapet!

 Chartermedlem Knut Korsæth, Mesna RK

Hvorfor Rotary?
Mitt første møte med Rotary-organisasjonen fikk jeg mens jeg bodde på Dokka i N.Land kommune. Land Rotaryklubb inviterte meg som observatør, et tilbud jeg takket ja til.
Jeg tok meg etter måten svært god tid, overvar mange møter for å «teste» meg sjøl. En av hovedutfordringene følte jeg – i hvert fall i første omgang – lå i møteplikten med ett møte hver uke. Ville dette være noe for meg?
Jeg hadde jo solid erfaring fra møtevirksomhet i forbindelse med mine idrettspolitiske og partipolitiske engasjement, og visste derfor at ytterligere engasjement kunne bli problematisk. Nettopp av den grunn tok jeg meg god tid før jeg aksepterte tilbudet om å bli medlem.
I «prøvetiden» oppdaget jeg gradvis at betenkeligheten ved møteplikten ble mindre og mindre, kort og godt fordi alle møtene hadde foredragsholdere som hver for seg bidro på en fin måte. Ja, etter hvert følte jeg at det ukentlige Rotary-møtet var noe jeg så fram til. De få gangene jeg ikke kunne møte fram, følte jeg det nærmest som et savn å gå glipp av møtene. Dermed var også «plikten» blitt endret til et positivt tilbud!
Muligheten til å kunne besøke andre Rotary-klubber er også inspirerende og utfordrende. Gjennom årene har jeg besøkt flere klubber i Norge, og også i andre land, for eksempel Sverige, Tyskland og Zimbabwe.
Grunnprinsippene som Rotary bygger på: rotasjonsprinsippet, klassifikasjonsprinsippet og møteplikten, er etter min oppfatning til å leve med, men da må klubbens ledelse ikke «mase for mye» med møteplikten. Møteplikten i en velorganisert klubb og med en godt fungerende ledelse vil gradvis gli over til å bli en møterett, og derved også et møtebehov som etterfølges av møteglede!
Det er nettopp slik jeg føler vi har hatt det og fortsatt har det i Mesna Rotary!
Det er nettopp derfor jeg fortsatt er et aktivt medlem, selv om jeg er registrert som SA-medlem.
La oss ta tid til Rotary!

Knut Korsæth
Chartermedlem
Place content here

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Lillehammer Hotel
Adresse: Turisthotellvn 6
Postnummer: 2604
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 17:45
Møtespråk: no

Mesna RK Orgnr: 996 144 917

Møtearkiv fra
før August 2022


Place content here

NyTT fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DistriKt 2305

Loading RSS...