Web Analytics

Om Rotary

 

Den første Rotary-klubb ble stiftet i Chicago i 1905 av Paul P. Harris, en ung sakfører. Tanken bak var at forretningsmenn og andre yrkesutøvere regelmessig skulle treffes i kameratslig ånd. Medlemskapet skulle begrenses til å omfatte ett medlem fra hvert yrke eller bransje. Navnet Rotary kommer av at møtestedene den første tiden roterte, en skulle lære av hverandre, og derfor holde møtene på den enkeltes arbeidsplass.

Antall klubber økte raskt, og allerede i 1912 ble de første klubber etablert i Europa. Samme år ble Rotary International (RI) dannet. Til Norge kom bevegelsen i 1922, da Kristiania Rotary Klubb så dagens lys. I dag (2005) er det 1,2 mill. rotarianere fordelt på litt over 32 000 klubber i 168 land.

Rotarys formål er å gagne andre. Det kan uttrykkes som

                                             OMTANKE UTEN BAKTANKE


Dette mål søker vi å nå igjennom:

1.       Å lære våre medmennesker å kjenne.

2.       Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

3.       Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

4.       Å arbeid for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

 

De etiske verdiene og engasjementet utenfor klubben ble tidlig understrekt, og allerede i 1907 ble det første samfunnsprosjekt gjennomført i Chicago. – Mottoet var og er: ”Service above self”.

Lokalt karakteriseres Rotary ved at Rotaryklubbenes medlemmer møtes hver uke, enten til frokost, lunch eller kveldsmøter. Møtene har alltid et program som omfatter foredrag og kåserier om temaer fra ulike deler av samfunnslivet.

Internasjonalt karakteriseres Rotary ved at de arbeider for fred og forståelse mellom land og folk gjennom internasjonal ungdomsutveksling, omfattende studiestipender og spesielle gruppeutvekslinger.

Rotaryfondet – Rotary Foundation  -  er med rette kalt Rotarys flaggskip. Fra en meget beskjeden begynnelse er det vokst til å bli et av de største frivillige humanitære hjelpeprogrammer i verden med en forvaltningskapital på over 5 milliarder kroner. Fra fondet går det årlig store summer til støtte for en lang rekke forskjellige tiltak. Et av de største og mest omfattende slike progammer er ”Polio+” som startet i 1988, og hvor flere lokale klubber har bidratt vesentlig opp gjennom årene..
Place content here

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Lillehammer Hotel
Adresse: Turisthotellvn 6
Postnummer: 2604
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 17:45
Møtespråk: no

Mesna RK Orgnr: 996 144 917

Møtearkiv fra
før August 2022


Place content here

NyTT fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DistriKt 2305

Loading RSS...