Web Analytics

Klubbmøte 26. feb Lillehammer 200 år

Jostein Skurdal fotalte oss om forberedelser og planlegging av Lilkehammers feiring av 200 år som kjøpstad, datoen er  7. august 2027. Han orienterte om at man forsøker å få til et bredt arrangement med engasjement fra alle deler av byens befolkning, og med arrangementer og feiring hele 2027.

Før Jostein startet orienterte Petter Kolstad om hva medlemmene kan og bør delta i av frivillig engasjement fremover, og man orienterte om jubileumsmiddag 20. april i forbindelse med klubbens 50-års jubileum.

Jostein Skurdal er for tiden  engasjert av Lilkehammer kommune som prosjektleder for arrangementet. Kommunen er ansvarlig for opplegget, og ordføreren er leder for styringsgruppen som er nedsatt for å forestå planleggingen. Han presiserte at man ønsker sterkt engasjement fra alle deler av byens befolkning, offentlige liv, næringsliv, lag og foreninger etc. Man vektlegger at man skal basere dseg på eksisterende strukturer til arrangementene, og at ideeer og opplegg bør og skal helst "myldre" fram fra disse. I kommunen vil således eksisterende etater som kultur, næring etc være ansvarlig for tiltak som naturlig hører inn under disse. F.eks. vil skoleetaten lage eget undervisningsopplegg for å lære elevene mr om Lillehammers historie.

Man har kontaktet og innhentet erfaring og ideer fra andre byer som nettopp har gjennomført tilsvarene byjubileer, eller i nær framtid skal jubilere.

Noen stikkord for hva som ønskes oppnådd er BOLYST, BESØKSLYST og INVESTERINGSLYST.

Mange ideer er allerede lansert for arrangementer og tiltak, dette skal nå struktureres og organiseres. Den økonomiske ramme er enda ikke fastagt, den etableres i løpet av 2025, da skal lag og foreninger kunne søke om hjelp til egne arrangemeneter som skal være deler av jubileet. Selve rogrammet skal være ferdig spikret 1. september 2026.

Man ønsker å STRUKTURERE, MOBILISERE og VITALISERE eksisterende og nye strukturere  rundt jubileet  og de tilhørende tiltak.

Det skal motiveres til at alle tar et tak og pynter byen til jubileet, slik at den fremstår maksimalt attraktiv og pyntet til 2027.

Mesna Rotary er allerede invovert i arbeidet gjennom prosjektene Kulturhistorisk skilting, Turistbyen Lillehammer, samt Mesna Kultursti.

Josteins presentasjon vil bli vedlagt dette referatet om kort tid.


 
Rektor Per Svenkerud om HINN og fremtiden

28. mai 2024

Rektor Per Svenkerud om HINN og fremtiden

På kveldens klubbmøte presenterte Rektor Per Svenkerud status og fakta om HINN og fremtiden

16. mai 2024

Hjerneslags revolusjonen

Overlege Annette Farmen Huuse som er leder av hjerneslagsenheten på Lillehammer sykehus fortalte oss på en fin og fortåelig måte hva hjerneslag er og hvordan behandlig har utviklet seg enormt på dette området over de siste årene.
Meget interessant!

Johan Høstmælingen om sitt forfatterskap etc.

6. mai 2024

Johan Høstmælingen om sitt forfatterskap etc.

Johan Høstmælingen gjestet oss og fortalte om sintt forfatterskap og livet rundt det.

MESNA ROTARY FEIRER SITT 50-ÅRS JUBILEUM!!

22. april 2024

MESNA ROTARY FEIRER SITT 50-ÅRS JUBILEUM!!

1. mai 2024 har Mesna Rotary klubb 50-åra bursdag! Dette ble feiret i store og høytidelige former med jubileumsfest lørdag 20. april.
Her kommer et lite "referat" fra begivenheten, og et stort billedgalleri for å vise noe av feiringen.

Klubbmøte 15. april Litteraturfestivalen 2024 v/festivalsjef Marit Borkenhagen

16. april 2024

Klubbmøte 15. april Litteraturfestivalen 2024 v/festivalsjef Marit Borkenhagen

På vårt klubbmøte mandag 15. april var temaet «Norsk Litteraturfestival», og vi hadde besøk av festivalsjef Marit Borkenhagen
Marit viste til den flotte og spennende årets festivalplakat der figuren som kommer opp av vannet er en SJØRÅ..

Flott Solidaritetskonsert med Ukraina søndag 7. april i Lillehammer kirke

8. april 2024

Flott Solidaritetskonsert med Ukraina søndag 7. april i Lillehammer kirke

I en fullsatt Lillehammer kirke arrangerte søndag 7. april Lillehammer Rotary en flott konsert med orkesteret DZWINHA; hvor 25 ukrainske kvinner,som spilte og sang med sine nasjonalinstrumenter, Bandora.

Klubbmøte 18.3 Kunstutstilling med Cecilie Skeide

19. mars 2024

Klubbmøte 18.3 Kunstutstilling med Cecilie Skeide

I dag fortalte kurator Cecilie Skeide oss med stor innevelse og glimrende pedagogisk form om hvorledes en utstilling på Lillehammer kunstmuseum blir til, fra fødsel til åpning.
Et MEGET insiprerende og fint foredrag!

Klubb-/Intercity møte om Pakistan/LAMS 12.3.

13. mars 2024

Klubb-/Intercity møte om Pakistan/LAMS 12.3.

Møtet i dag var et Intercity møte i regi av Lillehammer Rk

Klubbmøte 26. feb Lillehammer 200 år

28. februar 2024

Klubbmøte 26. feb Lillehammer 200 år

Jostein Skurdal fotalte oss om forberedelser og planlegging av Lilkehammers feiring av 200 år som kjøpstad som skjer 7. august 2027.
Han orienterte om at man forsøker å få til et bredt arrangement med engasjement fra alle deler av byens befolkning.

Place content here

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Lillehammer Hotel
Adresse: Turisthotellvn 6
Postnummer: 2604
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 17:45
Møtespråk: no

Mesna RK Orgnr: 996 144 917

Møtearkiv fra
før August 2022


Place content here

NyTT fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DistriKt 2305

Loading RSS...